Heroes4Life

” The privilege of a lifetime is being who you are.”  Joseph Campbell

Interactieve workshops en trainingen voor jongeren die wel wat positieve motivatie kunnen gebruiken. Van projectweek tot inspiratie-middag, met antwoorden op de vragen:  ” Wie ben je , wat kan je, waar ligt je passie en wat kunnen wij voor elkaar betekenen?”. Talents4life brengt een positieve sfeer in de klas en behandeld verschillende onderwerpen. Zo staan thema’s als pestgedrag, buitensluiten, faalangst en keuzestress voor de nieuwe opleiding voorop. Talents4life streeft naar een veilig en prettig schoolklimaat zodat iedere jongere zich gezien en geaccepteerd voelt. Alleen dan kan iemand zich ontwikkelen tot wie hij/zij is.

Wij maken gebruik van verschillende disciplines die bijdrage aan het informeel leren.

* Leerlingen krijgen inzicht in eigen unieke kwaliteiten en persoonlijke kracht
* Leerlingen leren over het belang van samenwerken
* Leerlingen worden uitgedaagd hun dromen en wensen in beeld te brengen
* Leerlingen krijgen inzicht in eigen bijdrage aan de sfeer op school

*Sinds kort heeft Talents4Life ook happy-eating lessen geïntroduceerd. Hierbij leren jongeren welke effecten voeding en leefstijl hebben op het brein en emoties, maar bovenal ook op hun schoolprestaties. Deze lessen zijn een goede mix tussen wetenschap en het lekker proeven van gezonde snacks&drankjes.

Kijk voor de andere projecten op Krachtpatsters of Empower4Life.